Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chuẩn, chi tiết file Word

MẪU SỔ CHỦ NHIỆM THCS CHUẨN, CHI TIẾT FILE WORD

Sổ chủ nhiệm THCS dựng sẵn nội dung chuẩn theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ✓ Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chi tiết nhất dùng để theo dõi tình hình lớp học, tình hình học sinh trong lớp ✓ Sổ kế hoạch chủ nhiệm THCS hoàn chỉnh giúp nhận được đánh giá hồ sơ giáo viên THCS tốt ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện in ấn ✓ Download trực tuyến không mất phí

Read More »

Mẫu bài thu hoạch Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển nhận thức file Word

MẪU BÀI THU HOẠCH GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG T M TRONG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC FILE WORD

Tải miễn phí mẫu bài thu hoạch Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong phát triển nhận thức ✓ Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát triển nhận thức cho trẻ em ✓ Nội dung dựng sẵn tham khảo ✓ MS Word trình bày đẹp

Read More »

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS file Word

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN THCS FILE WORD

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS mẫu định dạng .doc .pdf ✓ Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS dựng sẵn nội dung tham khảo chuẩn, thay đổi thông tin dễ dàng ✓ Sử dụng kiểm tra hồ sơ giáo viên cấp 2 theo quy định, đánh giá xếp loại giáo viên ✓ Download file Word online không mất phí

Read More »

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng giáo viên

MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng giáo viên sử dụng để giáo viên các cấp đề nghị việc tiếp tục gia hạn hợp đồng làm việc khi hợp đồng lao động sắp hết hạn ✱ Download free MS Word ✱ Chỉnh sửa thông tin dễ dàng ✱ Thuộc series mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng được tổng hợp bởi ViecLamVui, kênh đăng tuyển dụng và tìm việc trực tuyến uy tín, hiệu quả

Read More »