Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS file Word

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NH N CỦA GIÁO VIÊN THCS FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS dùng làm gì?

Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS được các thầy cô giáo đang công tác tại các trường THCS, trường cấp 2 sử dụng để báo cáo chi tiết các thành tích đạt được trong công tác chuyên môn, trong nhiệm vụ năm học. Cụ thể như báo cáo về hiệu quả giảng dạy, thành tích bồi dưỡng thi học sinh giỏi, thành tích sáng kiến kinh nghiệm, kết quả xếp loại chuyên môn nghiệp vụ…

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS gồm những thông tin gì?

Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS chuẩn cần có các thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính
  • Tên Sở GD&ĐT/Phòng giáo dục và tên trường THCS giáo viên đang công tác
  • Tiêu đề báo các thành tích cá nhân giáo viên
  • Sơ lược về lý lịch bản thân: họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chức vụ hiện tại, đơn vị công tác, tóm tắt quá trình công tác
  • Nêu chi tiết thành tích đạt được: Sơ lược quyền hạn và nhiệm vụ được giao; thành tích cá nhân đạt được (về tư tưởng chính trị, về công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức lối sống)
  • Chi tiết các danh hiệu, bằng khen đã nhận được
  • Cuối cùng là chữ ký của giáo viên làm báo cáo và xác nhận của BGH nhà trường.