Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm file Word

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NH N GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm dùng làm gì?

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm sử dụng để giáo viên công tác tại các trường tiểu học, THCS, THPT làm công tác chủ nhiệm lớp báo cáo những thành tích đạt được trong công tác chủ nhiệm qua một năm học, báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Thông qua báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm, ban lãnh đạo nhà trường, ban giám hiệu, cấp trên sẽ xem xét và tặng danh hiệu thi đua, tặng bằng khen, giấy khen cho các giáo viên đủ tiêu chuẩn xét duyệt.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm gồm những thông tin gì?

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm chuẩn cần có các thông tin sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin Sở GD&ĐT, phòng giáo dục, tên trường giáo viên đang công tác được trình bày căn đều 02 bên trái, phải ở phía trên cùng văn bản.
  • Ngày tháng năm làm báo cáo.
  • Tiêu đề báo cáo được trình bày nổi bật
  • Sơ lược về thông tin giáo viên: họ tên, sinh ngày, quê quán, địa chỉ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, chức vụ, năm vào ngành, các văn bằng chứng chỉ khác, quá trình công tác…
  • Nêu các thành tích đã đạt được trong công tác chủ nhiệm lớp: về chuyên môn (thành tích của học sinh lớp chủ nhiệm đạt mỗi học kỳ, mỗi năm học); về phong trào (các thành tích đạt được của lớp khi tham gia các phong trào, các hội thi do trường tổ chức…); sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh…
  • Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua…
  • Cuối cùng là người làm báo cáo ký tên và ghi rõ họ tên.