Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên file Word chuẩn nhất

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NH N GIÁO VIÊN FILE WORD CHUẨN NHẤT

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là báo cáo được giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT thực hiện và gửi lên cấp trên để báo cáo chi tiết các thành tích đã đạt được trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ năm học được phân công.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên, báo cáo thành tích cá nhân thi giáo viên giỏi chính là căn cứ để cấp trên xét duyệt và tặng thưởng danh hiệu, giấy khen.

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên dùng làm gì?

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên thường được sử dụng trong ngành giáo dục để cá nhân người giáo viên lập ra, nêu rõ những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, có sự xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường và gửi đến cấp trên, cơ quan quản lý giáo dục để được xem xét khen tặng danh hiệu thi đua, công nhận thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên gồm những thông tin gì?

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên nội dung chuẩn g chung cho giáo viên các cấp gồm có những thông tin

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính.
  • Tên Sở giáo dục và đào tạo / phòng giáo dục và tên trường mà thầy cô đang công tác.
  • Tiêu đề trình bày nổi bật.
  • Thông tin sơ lược lý lịch bản thân: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, đơn vị công tác, chức vụ hiện nay, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ kiêm nhiệm.
  • Thuận lợi và khó khăn trong công tác.
  • Chi tiết báo cáo thành tích: Về tư tưởng chính trị, về thực hiện nhiệm vụ năm học.
  • Các danh hiệu, khen thưởng mà giáo viên đạt được trong các năm học trước.
  • Cuối cùng giáo viên viết báo cáo thành tích cá nhân ký, ghi rõ họ tên và thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu.