Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS file Word

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN THCS FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS là gì?

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS là văn bản ghi lại toàn bộ nội dung kiểm tra về tình trạng hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy của mỗi giáo viên tại các trường THCS.

Thông qua việc kiểm tra, phòng GD&ĐT, nhà trường, tổ bộ môn sẽ xếp loại, đánh giá và có những chấn chỉnh nhắc nhở với các giáo viên chưa đạt yêu cầu kiểm tra.

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS dùng làm gì?

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS dùng để phục vụ việc thanh kiểm tra giáo viên giảng dạy tất cả các môn học tại các trường cấp 2. Với việc kiểm tra định kỳ tất cả các tài liệu hồ sơ cần có phục vụ việc giảng dạy, công tác chủ nhiệm của giáo viên THCS, nhà trường sẽ đánh giá được năng lực chuyên môn thực tế và phẩm chất của từng giáo viên.

Qua việc kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhà trường sẽ có định hướng cải cách, nâng cấp để công tác giảng dạy có chất lượng tốt hơn, cũng như là cơ sở để bình xét thi đua giáo viên dạy giỏi cuối năm học.

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS gồm những thông tin gì?

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS chuẩn gồm những thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn mẫu biên bản hành chính
  • Thông tin phòng GD&ĐT quản lý, tên trường THCS, tổ bộ môn của giáo viên được kiểm tra
  • Các thông tin của giáo viên được kiểm tra: họ và tên; trình độ chuyên môn; công việc chuyên môn và công việc đoàn thể đảm nhiệm
  • Thông tin các hồ sơ giáo viên được kiểm tra (kế hoạch bộ môn, giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sổ đăng ký giảng dạy, phân phối chương trình…); tình trạng hồ sơ đủ thiếu; nhận xét, xếp loại
  • Kết quả kiểm tra và ý kiến của người kiểm tra
  • Cuối cùng là ngày tháng thực hiện việc kiểm tra, chữ ký xác nhận của người kiểm tra và người được kiểm tra.