Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên file Word chuẩn nhất

MẪU ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CỦA GIÁO VIÊN FILE WORD CHUẨN NHẤT

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là văn bản mà giáo viên giảng dạy các cấp tại các trường tiểu học, THCS, THPT làm và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường khi cần xin nghỉ ốm.

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên dùng làm gì?

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên sẽ được sử dụng trong trường hợp giáo viên đang làm việc và giải dạy tại các trường hợp mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 bị bệnh cần xin nghỉ, xin nghỉ ốm dài ngày để điều trị bệnh… làm đơn và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường để được giải quyết nghỉ chế độ ốm đau của BHXH.

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên gồm những thông tin gì?

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên có nội dung chuẩn gồm những thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính
  • Tiêu đề “Đơn xin nghỉ ốm” trình bày nổi bật với chữ in hoa, canh giữa văn bản
  • Thông tin kính gửi đến Ban giám hiệu nhà trường mà giáo viên đang giảng dạy
  • Thông tin của người làm đơn: họ tên, ngày sinh, số CCCD và ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, tên đơn vị công tác
  • Trình bày cụ thể lý do xin nghỉ (nghỉ ốm, nghỉ điều trị bệnh dài ngày…), thời gian xin nghỉ (ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào)
  • Thông tin bàn giao công việc
  • Lời đề nghị xem xét giải quyết và lời chào
  • Cuối đơn là phần ghi ý kiến của BGH nhà trường và chữ ký của người làm đơn