Mẫu đơn xin việc giáo viên file Word

MẪU ĐƠN XIN VIỆC GIÁO VIÊN FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu đơn xin việc giáo viên là gì?

Mẫu đơn xin việc giáo viên là mẫu đơn chuẩn dành cho người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mong muốn xin việc, được bố trí việc làm giáo viên, làm công tác giảng dạy tại trường học các cấp.

Mẫu đơn xin việc giáo viên dùng làm gì?

Mẫu đơn xin việc giáo viên được sử dụng để người có chuyên môn sư phạm gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường xin việc làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên cấp 2, cấp 3 phù hợp theo ngành học đã tốt nghiệp.

Đơn xin việc giáo viên ghi rõ thông tin về trình độ được đào tạo sẽ giúp các Sở GD&ĐT, nhà trường đánh giá được năng lực chuyên môn để phân công công tác phù hợp.

Mẫu đơn xin việc giáo viên chuẩn gồm những thông tin gì?

Các thông tin cần có trong mẫu đơn xin việc giáo viên:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính
  • Tiêu đề “Đơn xin việc” trình bày nổi bật
  • Thông tin kính gửi đến Sở GD&ĐT Tỉnh, Thành phố nơi bạn có mong muốn được bố trí công việc giảng dạy
  • Thông tin của người làm đơn xin việc: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, số CMND/CCCD, ngày cấp và nơi cấp, số điện thoại, email liên hệ
  • Thông tin về trình độ của người làm đơn xin việc giáo viên: trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, trình độ nghiệp vụ sư phạm
  • Nguyện vọng được bố trí việc làm, nguyện vọng về nơi công tác
  • Lời hứa thực hiện tốt nhiệm vụ nếu được tuyển dụng
  • Lời chào, lời cảm ơn trân trọng
  • Cuối cùng là chữ ký của người làm đơn.