Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học file Word

MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là gì?

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là văn bản ghi lại kế hoạch BDTX giáo viên được các trường tiểu học, trường cấp 1 xây dựng theo từng năm học. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được lập ra căn cứ trên các Thông tư quy định đã ban hành và theo kế hoạch hàng năm của các Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng GD&ĐT quận/huyện.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học dùng làm gì?

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học giúp nhà trường và thầy cô giáo dễ dàng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý trong nhà trường.

Với mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện được lập ra rõ ràng trong kế hoạch, các thầy cô giáo sẽ được phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học gồm những thông tin gì?

Sau đây là những thông tin cần có trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học chuẩn:

  • Trang đầu tiên: trình bày quốc hiệu tiêu ngữ; tiêu đề “Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học” của năm học nào được trình bày nổi bật; tên trường tiểu học; ngày tháng năm lập kế hoạch.
  • Nội dung chi tiết của kế hoạch: trình bày các căn cứ để lập kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học; mục đích, yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên; nguyên tắc bồi dưỡng thường xuyên; đối tượng bồi dưỡng; nội dung, thời lượng bồi dưỡng; biện pháp thực hiện.
  • Phần cuối kế hoạch: Nơi nhận và lưu bản kế hoạch; chữ ký của hiệu trưởng và đóng dấu xác nhận của nhà trường.

MẪU LIÊN QUAN: Bồi dưỡng thường xuyên