44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non file word

44 MÔ ĐUN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MẦM NON FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Tiêu đề tài liệu: 44 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non
Mục đích: Là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, để đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non. 
Đối tượng bồi dưỡng: Áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.
Tóm tắt: Với 44 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non được chia thành các chủ đề khác nhau xoay quanh những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, ứng sử đồng nghiệp, môi trường học tập, môi trường giáo dục trẻ mầm non, giáo dục trẻ,.. sẽ giúp giáo viên có các nhìn sâu sắc hơn liên quan đến ngành nghề của mình.  
Danh mục 44 module mầm non:
 • Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
 • Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội.
 • Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
 • Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức – Nguyễn Văn Lũy, Lê Mỹ Dung.
 • Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.
 • Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non.
 • Mô đun MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non.
 • Module MN 8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 36 tháng tuổi.
 • Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi.
 • Module MN 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non.
 • Module MN 11: Tư vấn các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi.
 • Module MN 12: Tư vấn các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 – 6 tuổi.
 • Module MN 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
 • Module MN 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội.
 • Module MN 15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt.
 • Module MN 16: Chăm sóc – giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt.
 • Module MN 17: Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 -36 tháng tuổi.
 • Module MN 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi.
 • Module MN 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 • Module MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.
 • Module MN 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất.
 • Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
 • Module MN 23: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
 • Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội – Nguyễn Thị Liên.
 • Module MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ – Hoàng Công Dung.
 • Module MN 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi – Trần Thị Ngọc Trâm.
 • Module MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông..
 • Module MN 28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục các thiết bị dạy học tối thiểu mầm non.
 • Module MN 29: Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa một số thiết bị, đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản.
 • Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.
 • Module MN 31: Hướng dẫn một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non.
 • Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
 • Module MN 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non.
 • Module MN 34: Sử dụng bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi.
 • Module MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học phát triển mầm non.
 • Module MN 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.
 • Module MN 37: Quản lý nhóm, lớp học MN.
 • Module MN 38: Lập dự án mở trường MN tư thục.
 • Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mẫu giáo.
 • Module MN 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ MN.
 • Module MN 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ MN.
 • Module MN 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị – xã hội của GVMN.
 • Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục MN.
 • Module MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục MN.