Tag Archives: Biên bản

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS file Word

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN THCS FILE WORD

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS mẫu định dạng .doc .pdf ✓ Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS dựng sẵn nội dung tham khảo chuẩn, thay đổi thông tin dễ dàng ✓ Sử dụng kiểm tra hồ sơ giáo viên cấp 2 theo quy định, đánh giá xếp loại giáo viên ✓ Download file Word online không mất phí

Read More »