Tag Archives: Chủ nhiệm

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chuẩn, chi tiết file Word

MẪU SỔ CHỦ NHIỆM THCS CHUẨN, CHI TIẾT FILE WORD

Sổ chủ nhiệm THCS dựng sẵn nội dung chuẩn theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ✓ Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chi tiết nhất dùng để theo dõi tình hình lớp học, tình hình học sinh trong lớp ✓ Sổ kế hoạch chủ nhiệm THCS hoàn chỉnh giúp nhận được đánh giá hồ sơ giáo viên THCS tốt ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện in ấn ✓ Download trực tuyến không mất phí

Read More »