Tag Archives: THCS

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chuẩn, chi tiết file Word

MẪU SỔ CHỦ NHIỆM THCS CHUẨN, CHI TIẾT FILE WORD

Sổ chủ nhiệm THCS dựng sẵn nội dung chuẩn theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ✓ Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chi tiết nhất dùng để theo dõi tình hình lớp học, tình hình học sinh trong lớp ✓ Sổ kế hoạch chủ nhiệm THCS hoàn chỉnh giúp nhận được đánh giá hồ sơ giáo viên THCS tốt ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện in ấn ✓ Download trực tuyến không mất phí

Read More »

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS file Word

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN THCS FILE WORD

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS mẫu định dạng .doc .pdf ✓ Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên THCS dựng sẵn nội dung tham khảo chuẩn, thay đổi thông tin dễ dàng ✓ Sử dụng kiểm tra hồ sơ giáo viên cấp 2 theo quy định, đánh giá xếp loại giáo viên ✓ Download file Word online không mất phí

Read More »