Tag Archives: Tiểu học

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học file Word

MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC FILE WORD

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học mẫu tham khảo ✓ File Word kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học dựng sẵn nội dung chi tiết ✓ Trình bày đẹp, chuyên nghiệp, format chuẩn ✓ Hỗ trợ tải miễn phí ✓ Dễ dàng xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học tiểu học

Read More »

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học file Word

MẪU KẾ HOẠCH CÁ NH N CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC FILE WORD

Kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học giúp các thầy cô soạn thảo kế hoạch hoạt động cá nhân cho năm học với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chi tiết dễ dàng ✓ MS Word trình bày đẹp, chuyên nghiệp, dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí

Read More »